Regulamin

REGULAMIN

Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego www.bjuka.pl

 

ROZDZIAŁ 1 - Definicje

 1. Sprzedawca – firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest nim:

 

Justyna Nowak

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa;

NIP: 5223104911

REGON: 368735179

 

adres Strony Internetowej: www.bjuka.pl;

adres e-mail: bjuka.sprzedaz@gmail.com;

 

 1. Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę, możliwy do zakupienia poprzez Sklep Internetowy www.bjuka.pl.
 2. Sklep Internetowy – serwis internetowy umożliwiający kupowanie Towarów, znajduje się na stronie internetowej www.bjuka.pl.
 3. Zamówienie – deklarowana przez Klienta, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, chęć zakupienia Towaru i dokonania transakcji kupna sprzedaży. Zamówienie składane jest po zaakceptowaniu regulaminu sklepu.
 4. Indywidualne Zamówienie – Towar wyprodukowany w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb Kupującego; Towar o parametrach wybranych przez Kupującego, min. kolor niebędący w standardowej ofercie Sklepu Internetowego, rozmiar „na wymiar”; Towar nie będący magazynowanym i dostępnym w bieżącej ofercie Sklepu Internetowego; Towar produkowany dopiero po zamówieniu przez Klienta.
 5. Kupujący – Klient; Konsument
 6. Klient – osoba dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym; jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka administracji publicznej dokonująca zakupu towarów oferowanych przez Sprzedawcę.
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu internetowego w postaci Sklepu Internetowego www.bjuka.pl
 9. Dowód zakupu – faktura Vat potwierdzająca dokonanie sprzedaży Towaru.
 10. Regulamin – dokument określający szczegółowe warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego. Konieczny do zapoznania się i zaakceptowania przez Klienta przed dokonaniem zakupu.
 11. Koszyk – panel Sklepu Internetowego użytkowany przez Klienta; funkcja ta umożliwia ustalenie i modyfikowanie danych zamówienia (ilość produktów, rozmiar produktu, sposób dostawy, sposób płatności, adres dostawy, dane do faktury). Po wybraniu wszystkich odpowiadających funkcji pokazuje końcową cenę zakupów.

 

ROZDZIAŁ 2 - Ogólne zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.bjuka.pl

 1. Sklep Internetowy www.bjuka.pl umożliwia składanie zamówień 7 dni w tygodniu przez 24h na dobę (z wyłączeniem przerw technicznych).
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości czasowego wyłączenia działania strony Sklepu Internetowego na czas przeprowadzanych modernizacji lub przerw technicznych.
 3. W celu obejrzenia oferty Sklepu Internetowego i/lub złożenia zamówienia niezbędny jest dostęp do komputera lub telefonu komórkowego typu Smartphone oraz dostęp do Internetu.
 4. Składanie zamówień możliwe jest tylko poprzez Sklep Internetowy.
 5. Niniejszy regulamin określa: zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, sposób dokonywania zakupów poprzez Sklep Internetowy, opis realizacji zamówień Klientów, procedurę odstąpienia od umowy, procedurę składania reklamacji, informacje o Towarze sprzedawanym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do przeprowadzenia transakcji kupna sprzedaży, którego treść dostępna jest przy składaniu zamówienia oraz w zakładce „Regulamin” na stronie Sklepu Internetowego.
 7. Oferta Sklepu Internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.
 8. Zamówienia w Sklepie Internetowym realizowane są na terenie całej Europy.

 

ROZDZIAŁ 3 - Rejestracja Użytkownika w Sklepie Internetowym

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym nie jest obowiązkowa.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest darmowa.
 3. Zarejestrowanie w Sklepie Internetowym umożliwia Klientowi śledzenia poprzednich i bieżących zamówień, tworzenie historii zamówień, ułatwia dokonywanie zakupów, wyklucza konieczność wpisywania danych Klienta przy każdorazowym dokonywaniu zakupów.
 4. Do zarejestrowania konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i potwierdzenie logowania poprzez podany w trakcie rejestracji adres e-mail.

 

ROZDZIAŁ 4 – Sposób dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym

 1. Kupujący składa zamówienie na stronie Sklepu Internetowego poprzez wybranie Towaru, którym jest zainteresowany wraz z określeniem ilości sztuk oraz rozmiaru/koloru, a następnie wskazuje polecenie „do koszyka”. W przypadku chęci skorzystania z oferty zakupu Towaru na Indywidualne Zamówienie wybierając opcję „na wymiar” Kupujący podaje oczekiwaną długość bransoletki w późniejszym etapie zamówienia w oknie „Dodatkowe Informacje - Uwagi”.
 2. Po zebraniu całego zamówienia w Koszyku Kupujący dokonuje wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności.
 3. Kupujący może dokonać zamówienia poprzez zarejestrowanie się lub bez rejestracji. Na tym etapie składania zamówienia należy podać dane Kupującego i adres do wysyłki.
 4. Konieczne jest zaakceptowanie regulaminu oraz podanie adresu e-mail w celu późniejszego informowania Kupującego o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz o etapach jego realizacji.
 5. W ostatnim etapie Kupujący potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk „Potwierdzam zakup”.

 

ROZDZIAŁ 5 – Realizacja zamówień

 1. Zamówienie realizowane jest od dnia roboczego, w którym Sprzedawca otrzyma od Kupującego zaksięgowany przelew na podany na stronie Sklepu Internetowego numer konta bankowego, w wysokości kwoty na jaką złożone zostało zamówienie wraz z opłaconą usługą dostawy. Chyba, że Kupujący wybierze opcję płatności przy odbiorze, wtedy realizacja kompletowania zamówienia rozpoczyna się od następnego dnia roboczego od złożenia zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od chwili przyjęcia zamówienia, ale Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby Towar został wysłany w przeciągu 5 dni roboczych.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużający się czas realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (np. przerwa techniczna, awaria, powódź) oraz jeśli Kupujący podał nieprawidłowy lub niepełny adres do wysyłki Towaru.
 4. Dostępność informacji o Towarze na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności tego Towaru i możliwości realizacji zamówienia.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

ROZDZIAŁ 6 - Ceny Towarów

 1. Ceny Towarów ustalane są przez Sprzedającego.
 2. Sprzedający w dowolnej chwili może zmieniać ceny Towarów.
 3. Na stronie Sklepu Internetowego podane ceny Towarów są to ceny w walucie złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Podane koszty dostawy to ceny w walucie złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Sprzedawca zachowuje prawo własności Towaru do czasu otrzymania pełnej zapłaty od Klienta za złożone zamówienie.

 

ROZDZIAŁ 7 – Właściwości Towarów

 1. Towar sprzedawany w Sklepie Internetowym jest nowy i wolny od wad.
 2. Sprzedawca zawiera w swojej ofercie możliwość zakupu biżuterii „na wymiar”.
 3. Każdy Towar sprzedawany w Sklepie Internetowym zawiera opis, który znajduje się po kliknięciu na Stronie Produktowej w konkretne zdjęcie Towaru.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby opisy Towarów były prawidłowe, jednakże Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości modyfikacji lub całkowitej zmiany opisów w dowolnej chwili.
 5. Towar oferowany przez Sprzedającego to biżuteria pełniąca funkcję ozdoby i Sprzedający nie daje Kupującemu gwarancji na trwałość biżuterii w chwili użytkowania jej niezgodnie z jej przeznaczeniem (np. kąpiel w wodzie, uszkodzenie mechaniczne, stosowanie detergentów lub środków czyszczących [w tym: do czyszczenia biżuterii]).

 

ROZDZIAŁ 8 - Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem Konsument może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania Towaru. Zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien mieć wszystkie oryginalne metki i opakowanie w stanie nienaruszonym. W celu zwrócenia Towaru Konsument wypełnia oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) i wysyła je na adres Sprzedawcy lub na adres e-mail: bjuka.sprzedaz@gmail.com. Kupujący musi odesłać Towar do Sprzedawcy najpóźniej na 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Koszt odesłania Towaru pokrywa Kupujący. Sprzedawca w przeciągu 14 dni kalendarzowych dokonuje zwrotu należności na podany w oświadczeniu numer konta bankowego.
 2. Odstąpić od umowy nie może Konsument, który zakupił Towar personalizowany na Indywidualne Zamówienie.
 3. Odstąpić od umowy nie może Klient, który jest przedsiębiorcą i zakupił Towar na fakturę na firmę.

 

ROZDZIAŁ 9 - Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia);w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem 1 roku od wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
 2. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego Towaru.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Jeśli Sprzedawca nie odpowie Konsumentowi w wyżej oznaczonym terminie, jest to równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży z tytułu rękojmi, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Reklamowany Towar należy przesłać do Sprzedawcy na adres e-mail bjuka.sprzedaz@gmail.com wraz z wypełnionym formularzem (Załącznik 2 do Regulaminu).

 

ROZDZIAŁ 10 - Ochrona danych osobowych

 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie składania i realizacji zakupu Towaru w Sklepie Internetowym.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Kupującego zakupów w Sklepie Internetowym.
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez Sprzedawcę i nie będą nikomu udostępniane, za wyjątkiem organów wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Kupującego i wykonywania umów sprzedaży Towaru zamówionego przez Kupującego w Sklepie Internetowym.
 5. Sprzedawca uzyskując odrębną zgodę Kupującego może przetwarzać jego dane osobowe w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Konsumentowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 6. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. W tym celu należy się zwrócić do Sprzedawcy za pośrednictwem jego adresu e-mail.

 

ROZDZIAŁ 11 – Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin został sporządzony w dniu 26.06.2017 r.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą  a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
 • Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),
 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej ustanowiona 25 grudnia 2014 r.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl